Rychlý růst populace, rostoucí spotřeba masa a rozšiřující se využívání plodin pro nepotravinářské a nekrmné účely zvyšují tlak na globální produkci potravin. Nadměrné používání dusíkatých hnojiv ke zvýšení zemědělské produkce zároveň vážně ohrožuje lidské zdraví i životní prostředí.

Aby bylo dosaženo požadovaného zvýšení výnosu a aby bylo zemědělství udržitelnější, je zapotřebí intenzivnější šlechtění a úsilí v oblasti genetického inženýrství k získání nových odrůd plodin s vyšší fotosyntetickou kapacitou a lepší účinností využití dusíku (NUE).