Máme stejný jazyk, při sportovních vítězstvích zpíváme společnou hymnu a všichni obýváme stejný stát. Z pohledu genetiky a původu obyvatelstva to ale s naším češstvím vypadá úplně jinak. Dá se dokonce říci, že střední Evropa dlouho fungovala jako jakýsi kotlík, kde se po staletí mísily nejrůznější národy.

Jako národ se sice hrdě hlásíme k tomu, že jsme Slované, avšak fakta vyplývající ze studia našich genů říkají něco jiného. Původ u národů, které dnes pokládáme za slovanské, má jenom necelá polovina z nás. A jen pouhá desetina má kořeny na území dnešní České republiky. Jak to tedy s našimi předky bylo a odkud přišli?

Rozmanitá směska

Velká část Čechů má po svém otci dávné kořeny na jihu a na jihozápadě Evropy, najdou se samozřejmě také potomci Germánů a seveřanů. Pestrou genetickou paletu doplňují třeba potomci obyvatel Blízkého východu. To ale není vše. Genetici z laboratoře…