Vzduch rozčísnou děsivé skřeky. Doprovází je rytmické bubnování, jak si gorilí samec mohutnými tlapami buší do hrudi. Jde z něj strach. A přitom je to takový dobrák.

Gorily jsou spolu se šimpanzi našimi nejbližšími příbuznými. Jak dokazuje shoda lidské a gorilí DNA dosahující 98 až 99 procent. Naše cesty od společného předka se rozešly přibližně před 7 miliony lety. A ještě před 100 lety jsme o nich téměř nic nevěděli.

Pokračování v EPOŠE č. 15/2016