Řádění exmilence Ondřeje Koptíka (34) na Hanu Gregorovou (65) doléhá v plné míře. Vytasil na ni soukromnosti, které ji mohou vážně poškodit. Mnohé lidi z jejího okolí, se kterými dobře vycházela, proti ní už popudil.