Má jít o jednoho z největších cestovatelů všech dob. Benátský kupec Marco Polo prý navštívil Čínu i Dálný východ, potkal se s významnými vládci a spatřil nejrůznější divy.  Přitom dodnes spolehlivě nevíme, zda nejde jen o vymyšlenou postavu. Kde končí historie a začíná fikce?

Přístavní město Varna v Bulharsku má za sebou rušný den. V jedné z mnoha krčem, které jsou nacpané k prasknutí, stojí na stole mladík v honosném perském oblečení a široce rozhazuje rukama, aby zdůraznil příběh, který vypráví. „Říkám vám, byl to ostrov neobyčejných krás! Samý zelený všude a podivní domorodci!“ vykřikuje ke svým posluchačům, kteří doslova visí na každém jeho slově. Jen jediný sedí v rohu krčmy a pečlivě si dělá poznámky do malého zápisníku. Když začne bohatý Peršan vyprávět o jednorožcích, které na ostrově spatřil, téměř zapomene na psaní i on a ohromeně poslouchá fascinující příběh. Nakonec je…