Je mnoho verzí jednotlivých úložišť, od pevných disků, přes externí, ssd disky po flash paměti. Na jakém principu harddisky pracují? Jak je to s velikostí a velikostí – platí heslo „čím větší, tím větší“?

Každý den se kolem člověka vyskytuje neuvěřitelné množství informací. Lidský mozek je filtruje a ukládá podle potřeby na pozdější využití. Jak je to ale ve světě počítačů? Se začátky informační technologie vyvstala zároveň otázka s ukládáním dat.

CO PŘEDCHÁZELO?

Po uchovávání dat prahli lidé již od nepaměti, prakticky od svého počátku hledali způsob, jak ukládat informace. Přímá historie snahy o zachování dat sahá o několik století dříve, než člověk vůbec uvažoval o harddisku jako takovém. Například Inkové (1438–1533 n. l.) využívali takovou jednoduchou verzi paměti dat, jmenovala se Quipu a sestávala z uzlů, ty reprezentovaly informace. Skutečným milníkem v zaznamenávání se stal