Smyslná vůně parfémů, polehávající polonahé ženy. Mezi nimi se ladně vlní těla několika tanečnic. Jedna krásnější než druhá a všechny připraveny potěšit svého vládce. Stačí aby kývl. Opravdu?

Představy o životě v harému podléhají mýtům a romantickým představám, které mají s realitou pramálo společného. Nejde o žádné skladiště, kde by si sultán či jiný orientální boháč skladoval sexuální otrokyně připravené k okamžitému použití. Ač je nepovolaným vstup přísně zakázán, vydejte se nyní s EPOCHOU do harému, a rovnou do toho největšího, sultánova.