Její filmová kariéra trvala jen dvě desítky let, během nichž stačila natočit osm desítek filmů. „A představte si, na většinu z nich dodnes lidi chodí,“ říkávala udiveně krásná Audrey Hepburn.
„To jsem asi doopravdy hvězda.“

Narodila se jako Audrey Kathleen Ruston v Belgii vlivnému britskému bankéři Josephu Victorovi Anthonymu Rustonovi a jeho okouzlující ženě, nizozemské baronce Elle van Heemstra. K příjmení přišla poté, co se tak nechal přejmenovat její otec, když příjmení Hepburn objevil kdesi v kořenech rodinného rodokmenu.

Poprvé zemřela už v šesti týdnech

Bylo jí šest týdnů, když onemocněla tehdy smrtelnou nemocí, černým kašlem. Později si z toho dělala legraci. Říkala, že kdyby jednou měla napsat autobiografii, začínala by slovy: „Narodila jsem se
4. května 1929 v Bruselu a zemřela o šest týdnů později.“ Ve skutečnosti ji zachránila její matka, která v okamžiku, kdy se její dcera…