To, že ženy mohou volit, dnes považujeme za samozřejmost. Vždy tomu tak ale nebylo. A doba, kdy volit nemohly, neskočila zase tak dávno. Vždyť třeba Portugalsko umožnilo ženám volit teprve v roce 1974. Pojďme se podívat na cestu žen k jejich volebnímu právu. Byla dlouhá a trnitá, ale na jejím konci se ženy po celém světě konečně dočkaly rovnosti a spravedlnosti.

Jsou 40. léta 19. století a ženy ve Spojených státech amerických touží po větší kontrole svých životů. Dosud jsou totiž ve velké míře podřízeny mužům, a to i tady – v nejdemokratičtější zemi světa. Ženy tu nemohou dědit majetek, podepisovat smlouvy, mají omezené pracovní možnosti a také – nemají právo volit ve volbách. Do popředí snah o zrovnoprávnění žen se dostává feministka a bojovnice za ženská práva Elizabeth Cady Stantonová. Snahy Stantonové a jejích spolubojovnic vrcholí v roce 1848 na první konferenci o právech žen…