„Už jako malá holka jsem slýchávala hlas, který nikdo jiný neslyšel,“ píše Radka. „Vždy mi radil, upozorňoval mě na nebezpečí, konejšil mě, odpovídal mi na otázky.“

„Ta tajemná bytost byla jako moje sestra, dvojče, které znalo všechny moje myšlenky a pocity. Nikdy jsem však o ní nikomu neřekla, protože si to nepřála…“