Všichni máme své poklady, na nichž lpíme. Dokud jsou uložené ve skříních a šuplíkách, je všechno v pořádku. Problém nastane, když se začnou šířit a zabírat místo na nábytku a na podlaze.

Problém hromadění věcí, v naprosté většině neužitečných a zbytečných, se netýká jen osamělých starých lidí. Obrázky takových bytů z pozůstalosti, kde se dá projít jen po cestičkách mezi navršenými věcmi, se občas objeví jako šokující případ v médiích. Mnohem častější je ovšem hromadění věcí v méně extrémní podobě. A to se objevuje už v mládí. Záleží na životních okolnostech, zda tento sklon bude sílit. Ohroženější jsou lidé žijící single, na které nepůsobí rodina nebo partner při udržování domova.

Nejde o nepořádnost
Ačkoli to tak vypadá, ve skutečnosti nejde o pouhou nepořádnost. Lidé trpící touto poruchou mají jiný problém – nedokážou se s věcmi rozloučit. Nemá cenu jim říkat, že nemusí schovávat…