Generál wehrmachtu Edmund Glaise-Horstenau určitě není nijak přecitlivělý člověk. Ovšem věci, které během jeho služby na území Nezávislého chorvatského státu provádějí příslušníci zdejší fašistické organizace Ustaša, jsou na něj příliš. „Ustašovce zachvátilo zuřivé šílenství,“ referuje šokovaně svým nadřízeným.

Do těla krále Alexandra I. Karađorđeviće (1888–1934) vnikne kulka atentátníka. Vládce Královské Jugoslávie, státu sdružujícího dnešní Slovinsko, Chorvatsko, Makedonii, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a Černou Horu, je 9. října 1934 při státní návštěvě Francie zastřelen v Marseille. Jeho vraždu zorganizuje Chorvatské revoluční hnutí čili Ustaša („Povstalec“), založené roku 1929. „Za dom spremni!“ („Pro vlast připraven“) zní heslo této fašistické organizace, usilující o vymanění Chorvatska z jugoslávské monarchie. Svého cíle ustašovci dosáhnou za 2. světové války s podporou Německa a…