Moderátor KAREL ŠÍP (70), zdá se, nepatří mezi ty, kteří umějí stárnout s grácií. Otec desetiletého HONZÍKA si zřejmě odmítá připustit, že už má sedm křížků na hřbetě, a neduhy vyššího věku nese strašně špatně! Potřebuje snad být litován?