Příslušníci SNB vtrhnou do stavení a spatří muže v uniformě československého vojáka. „Heslo… Řekni nám heslo,“ vykřikne jeden z esenbáků ve snaze ověřit si totožnost neznámého. Ten však namísto odpovědi vytáhne zbraň. V divoké přestřelce zahyne i český velitel. Když to nejde jinak, banderovci si cestu přes naše území prorazí třeba násilím! 

 Po skončení druhé světové války se většina jednotek Ukrajinské povstalecké armády (UPA), ozbrojené složky Organizace ukrajinských nacionalistů, přesouvá do jihovýchodního Polska, kde žije početná komunita jejich krajanů. Vojáci, jimž komunistická propaganda později podle jména jejich vůdce Stepana Bandery (1909–1959) vtiskne název „banderovci“, mají už v té době za sebou spolupráci s nacisty, od nichž si mylně slibovali založení samostatného státu i etnickou čistku na ukrajinské Volyni a Haliči. Zde jejich řádění padlo za oběť možná až 100 000 lidí.