Aby mohly byliny léčily, musí obsahovat účinné látky a s těmi je stejný problém jako u léků. Ve větším množství nebo při dlouhodobém užívání se projeví jejich nežádoucí účinky. U bylin je situace tím komplikovanější, že oproti farmaceutickým přípravkům obsahují často širokou škálu složek s rozmanitým účinkem, některé s léčivým, jiné mohou být dráždivé nebo vysloveně škodlivé. Dlouhodobé užívání takových bylin pak může poškodit zdraví. Proto je vždy nutné přečíst si podrobně nejen informace o léčivých schopnostech byliny, ale i upozornění na nežádoucí vedlejší účinky a maximální délku uživání a vždy dodržovat doporučené dávkování.

Šalvěj lékařská

Při vyšších dávkách působí na nervovou soustavu jedovatý thujon a vyvolává omámenost, zmatenost, někdy s křečemi jako falešný epileptický záchvat. Thujon je také toxický pro játra, zvláště v kombinaci s alkoholem, a narušuje působení některých