Strážný z věže hradu Kunětická hora upírá svůj zrak k západu. Tam se leskne obrovská vodní plocha Čeperky, tehdy největšího rybníku v Českém království. Na muži je, aby pohlídal, že se v jeho okolí neděje žádná nepravost. Vždyť tam mají Pernštejnové uschovaný svůj poklad – tuny živých kaprů!

Kouzlo rybníkářství na Pardubicku objevili jako první již benediktinští mniši z kláštera v Opatovicích nad Labem. Pak se tu do stavby umělých vodních děl pustil Jindřich z Minsterberka (1448–1498), syn krále Jiřího z Poděbrad (1420–1471). Ostatně, bylo to tenkrát v módě… Opravdový rozmach zde ovšem rybníkářství zaznamenalo až po roce 1491, kdy se majitelem panství stal mimořádně bohatý Vilém z Pernštejna (kolem r. 1435–1521), nejvyšší hofmistr Českého království. Směle se pustil do zakládání rybničních soustav propojených důmyslnými kanály, které odváděly vodu z říčních koryt k jednotlivým nádržím…