Zní to možná neuvěřitelně, ale právě některými prvky těchto ryze technických prostor se Studio William
Hefner (SWH) nechalo ovlivnit při navrhování rezidence, nazvané Brise Soleil.

Zejména druhá obytná úroveň domu je koncipována tak, aby připomínala hangár pro soukromé letadlo. K dosažení stanoveného cíle bylo nutné přizpůsobit komerční stavební technologie tomu, aby ve finále vznikly žaluziové prvky, které zvenčí „obalují“ celou strukturu této části rezidence, zvedané a spouštěné
způsobem skutečných hangárových dveří. Tím se podařilo nejen vyčlenit dětské křídlo jako samostatný
prvek rezidence, ale také vytvořit v jinak úplně skleněné konstrukci dostatečný podíl soukromí.