Ve válce s islámem je Evropa už více než 1300 let. Co nutí arabská vojska v průběhu staletí stále znovu útočit na náš kontinent? Proč se jim jej ale nikdy nepodařilo ovládnout? Jakých hrůz se muslimští nájezdníci dopouštěli na našem území? SVĚT NA DLANI vám na tyto otázky odpoví.

Všechno začalo roku 610. Tehdy čtyřicetiletý obchodník Mohamed ibn Abdulláh (570–632) měl během meditace v jeskyni nedaleko Mekky vidění. Navštívil ho archanděl Gabriel a nařídil mu zapamatovat si verše, později uspořádané do koránu. Gabriel také Mohamedovi oznámil, že si jej bůh, tedy Alláh, vybral jako posledního proroka pro lidstvo. Mohamed se brzy stal úspěšným náboženským i politickým vůdcem.

Vyhnání proroka

Nezavrhl zcela judaismus a křesťanství, které byly v Arábii známé již dříve. Tvrdil ale, že byl bohem poslán, aby zdokonalil a dokončil jejich učení. S tím, jak se počet Mohamedových přívrženců