Původně se chtěla stát IVANKA DEVÁTÁ (82) učitelkou češtiny, a kdyby se vydala touto cestou, její život by byl určitě klidnější…