Špatný orientační smysl je nezřídka hlavním tématem zábavných historek. Je ovšem pravda, že opakované hledání místa, na kterém jsme byli již mnohokrát, a naposledy třeba před pouhými několika hodinami, může představovat značně stresující zážitek.

Schopnost poznat a následně si zapamatovat směr cesty vychází z našich poznávacích (kognitivních) funkcí s centry umístěnými v mozku. Kvalita naší orientace se odvíjí také od toho, jak vnímáme a myslíme, jak jsme přizpůsobiví a jak obecně zvládáme plánovat a řešit problémy.
Navzdory vžitým stereotypům a pověrám nemá na kvalitu orientačního smyslu zásadní vliv pohlaví. Nepatrnou výhodu však mají prý ženy, za což podle mexické studie mohou naši pravěcí předci. Ženy totiž v úloze sběraček více využívali orientačních bodů, než mužští lovci, a to v nich zakořenilo až dodnes.

GPS navigace? Pomocník i ničitel!
Moderní technologie za nás v současnosti…