Velebený Otec vlasti má řadu koníčků. Mezi ty největší patří sběratelství. Jako král český a císař římský si navíc může dovolit shromažďovat to, co jiní ne – reliktie světců. Jejich kosterní pozůstatky, ale i předměty s nimi spojené.

Největší slabost má Karel IV. (1316–1378) samozřejmě pro Ježíše Krista. Do Prahy přiveze trny z jeho koruny, část jeho bederní roušky i hřeb, kterým byl přibit na kříž. I díky tomu se z Prahy stává největší duchovní centrum severně od Alp, po kterém i Řím hází závistivě okem.