Sedm divů světa, tak jak jsme se učili ve školách, je všeobecně známý seznam unikátních staveb antického světa. Byla to díla, která svou technickou nebo uměleckou hodnotou a jedinečností budila obdiv celého tehdejšího světa.

Ve starověku vznikalo mnoho seznamů úžasných staveb tehdejšího světa. Podílely se na nich slavné osobnosti, jako historik Hérodotos (484–425 př. n. l.) nebo řecký cestovatel Pausanias (110–180). Seznam každého z nich se v lecčems liší, svět nakonec vezme v potaz názor řeckého spisovatele Filona Byzantského (žijícího pravděpodobně ve 4. nebo 5. století našeho letopočtu). Ten navíc historici někdy v 18. století ještě trošku pozmění, například Babylonské hradby vymění za rhodský kolos. Dnes ze sedmi starověkých divů světa můžeme navštívit jen egyptské pyramidy. Existence Semiramidiných zahrad není prokázána a zbylé památky zničily živelní katastrofy.

O nových divech…