Vzájemné porozumění. Tak by se jednoduše dal definovat ten nejzákladnější princip soužití, a to nejen na pracovišti. Základem dobrých vztahů je nutná dávka pochopení druhého člověka. Jak toho docílit? Jestliže vás štve kolegovo chování, zkuste se zkrátka na věc podívat i z jeho pohledu. Díky tomu budete moci lépe pochopit danou situaci a předejít tak zbytečnému konfliktu. Přestaňte zbytečně bojovat. Možná je všechno úplně jinak, než se na první pohled jeví a vypadá.

Foto: Shutterstock