Šlo o jedno z největších povstání otroků v dějinách – povstání, před kterým se třásl hrůzou i samotný Řím. Proč jej nakonec Spartakovi muži nedobyli? Měli vůbec nějakou šanci uprchnout za hranice říše? Přežil někdo tuto vzpouru?

O jeho dětství toho moc nevíme. Řečtí historikové předpokládají, že se Spartakus narodil kolem roku 109 př. n. l. v Thrákii, tedy v jihovýchodní Evropě někde na území dnešního Bulharska, Řecka a evropské části Turecka. Upadl do otroctví nejspíš během bojů proti Římanům nebo během služby v římské armádě. Podle některých historiků byl Spartakus námezdný voják, Římany zařazený do pomocných vojenských sborů. Z armády dezertoval a stal se banditou. Brzy jej ale chytili a podle římského vojenského zákona o dezerci prodali do otroctví.

Římský občan a skvělý legionář
Jsou ale i jiné teorie o jeho původu. Australská historička a autorka Colleen McCulloughová je…