Magický obrazec, který vábí svojí pestrostí a ornamenty. To je mandala – posvátný kruh, jenž neplní jen estetickou funkci. Jeho význam může přesahovat lidské chápání, mandala totiž údajně dokáže zkvalitnit náš život. Není navíc pouze záležitostí východních kultur. Takovým „mnichem“ tvořícím mystický obrazec se můžete stát i vy sami…

Obrazec, kterému se říká mandala, viděl někdy v životě snad každý z nás. Jeho název pochází ze sanskrtu (staroindický jazyk) a znamená „kruh“. Mandala je tvořena geometrickými obrazci, kruhy, čtverci nebo například oblouky, směřujícími zpravidla do jejího středu. Navzdory všeobecnému přesvědčení nemusí být tento posvátný symbol pouze a jedině kruhového tvaru. Existuje rovněž jako obdélník, kde je většinou kruh v jeho centru. Význam mandaly je různorodý, přičemž nejdůležitější je zejména proces její tvorby. Autorovi má přinést harmonii, dodat energii a pomoci…