Večeře páně je podle Bible posledním jídlem, které Ježíš sdílel se svými nejbližšími přáteli předtím, než byl zrazen a ukřižován. Svaté texty popisují, co se během večeře dělo, nezmiňují se však, co Ježíš a jeho dvanáct apoštolů jedli. Archeologové z Itálie nyní zkoumají stravovací návyky z prvního století v oblasti Palestiny.

Nejznámějším ztvárněním poslední večeře je stejnojmenná nástěnná malba Leonarda da Vinciho z 15. století, která se nachází v milánském kostele Santa Maria delle Grazie. Malba zachycuje Ježíše Krista a jeho dvanáct apoštolů u posledního pokrmu. Dílo ovšem není historicky přesné. Renesanční umělec se snažil zachytit spíše symbolický odkaz, než historickou realitu. Italští archeologové se proto rozhodli podrobit analýze velké množství pramenů a odpovědět na otázku, co Ježíš a jeho přátelé jedli k večeři. Kromě poslední večeře se také zabývali dalšími dvěma…