„Snad jsem na nic nezapomněla,“ pomyslí si paní Křižíková, když prohlíží, co všechno zabalila. Chleba, košile, ponožky… Odhodlaně si posadí nůši na záda a vyrazí na cestu. Bude trvat více než tři dlouhé dny, než dojde do cíle a spatří svého milovaného synka. Námahy ale nelituje ani v nejmenším.

 „Odvahu! Odvahu do života. Nic víc. Co dovedou jiní, dovedeme my také…,“ vyzývá rozhodně elektrotechnik, vynálezce a podnikatel František Křižík (1847–1941). Třebaže pochází z nuzných poměrů, díky své píli a bystrosti se stane průkopníkem české elektrotechniky i uznávanou osobností světového významu. Jeho vynálezy, ať už oblouková lampa či stavby městských i meziměstských elektrických drah, mu vynesou světovou pověst i přezdívku „český Edison“. Spisovatel a básník Jan Neruda (1834–1891) o něm prý řekne: „Měl dvě vady. Nebyl obchodníkem a byl příliš skromný. Jedním slovem, byl Čech.“ A to se mu…