Úžasem zcela oněměli. Jak ten kacíř dokáže mluvit?! S klidem by mohl konkurovat největším teologům své doby. Mistr Jan Rokycana v polovině ledna 1433 obhajuje před basilejským koncilem právo Čechů na přijímání podobojí. Svou výřečností, pohotovostí, ba i vtipem všechny přítomné ohromí. Jeho oponent Jan Stojković z Dubrovníku bude na odpověď potřebovat celých 11 dní!

„Slyšeli jste to? Ve skutečnosti je to syn chudého kováře,“ mrkají po sobě účastníci koncilu. Kromě Jana Rokycany (asi 1397–1471) ostatně celá česká kališnická delegace působí v Basileji exoticky. I když její členy všude přijímají s patřičnými poctami, za zády se jim pošklebují pro jejich prostý oděv, neupravený vzhled, asketický způsob života a také podivné mše, které si mezi sebou slouží v hostincích, v nichž jsou ubytováni. Po dobu jejich přítomnosti jsou navíc ve městě na pomezí Říše striktně zakázány hazardní hry i…