Učenci již dlouho diskutují, kolik z textů Starého zákona bylo sepsáno před zničením Jeruzaléma a Judského království novobabylonským králem Nebukadnesarem II. v roce 586 př. n. l. Nová studie přináší empirické důkazy o všeobecné gramotnosti na konci Judského království a posouvá dobu vzniku klíčových částí Starého zákona až k roku 600 př. n. l.

Většina vědců souhlasí, že nejranější biblické texty včetně knihy Jozue a dvou knih královských vykrystalizovaly během toho, co je označováno jako období prvního Chrámu (1006–586 př. n. l.).
„Několik biblických textů se vztahuje k událostem, které nejlépe vyhovují realitě v letech těsně před pádem Judského království,“ řekl hlavní autor studie Israel Finkelstein, profesor archeologie na Tel Aviv University.
Otázkou však je, jaké je přesné načasování jejich vzniku. „Abychom na ni mohli odpovědět, musíme si položit širší otázku: Jaká byla úroveň