Všichni známe příběh o třech mudrcích, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Je tento příběh založený na skutečnosti? Odkud se tři králové zjevili?

Legenda o Třech králích se vyvíjela více než 2000 let. Její základ vychází z biblického příběhu z doby, kdy se narodil Ježíš Kristus, časem se jeho obsah měnil. Zmínky o třech mudrcích se objevují v Matoušově evangeliu: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci z Východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Reálný příběh?
Této legendě se věnuje badatel a katolický kněz Dwight Longenecker, který je přesvědčen, že tyto postavy mají předobraz ve skutečných historických osobách. Podle něj pocházeli návštěvníci z Východu, jednalo se nejpravděpodobněji o Nabatejce, kteří sdíleli se Židy…