Na přelomu července a srpna 1945 se na Postupimské konferenci na zámečku Cecilienhof u Berlína schází americký prezident Harry S. Truman, Stalin a Winston Churchill. Hlavním tématem jednání hlav vítězných spojeneckých sil je poválečný osud Německa a jeho hlavního města Berlína.

Německo je rozděleno na čtyři okupační zóny a Berlín na čtyři sektory. Jejich správci jsou právě USA, SSSR, Velká Británie a svůj díl dostává Francie. Je to poslední konstruktivní spolupráce na příštích několik desetiletí. Neshody mezi spojenci se totiž množí a vzrůstá rivalita. Největším kamenem úrazu je právě rozdělený Berlín. Ten totiž celý leží v sovětské okupační zóně a dva miliony západních Němců musejí spoléhat na dodávky potravin z venčí. Postupem času se začíná zvětšovat propast mezi územím pod hlavičkou Západu a sovětským blokem. Ten například nepřistoupí na Marshallův plán hospodářské obnovy Evropy…