Když slyšíme o něčem, že je to jedovaté, podvědomě vnímáme pocit nebezpečí. Ani zde však neplatí, že vše černobílé. Řada jedovatých substancí, které by nás mohli za normálních okolností zabít nebo vážně poškodit zdraví, mohou za jiných okolností sloužit jako léčiva a naopak životy zachraňovat.
Nemusí se nutně jednat o přírodní jedy pocházející z rostlin a živočichů. Úplně jiné využití mohou najít i umělé jedy, což je například příklad warfarinu, který byl původně vyvinutý a populární jako pesticid na hubení hlodavců.

Prudký jed, který je sám protijedem
Co: atropin
Účinky: psychické změny, ochrnutí mozku, obrna dýchání
Rulík zlomocný (Atropa belladonna) je považovaný za nejnebezpečnější jedovatou rostlinu ve střední Evropě, která je zodpovědná za přibližně polovinu vážných otrav rostlinného původu v České republice. Podobně nebezpečné jsou i další rostliny z čeledi lilkovitých, jako je…