Dlouhé dva roky je Jana Hlaváčová (78) vězněm ve vlastním těle. Parkinsonova choroba v kombinaci s hlubokými depresemi ji připoutala na lůžko. Podle odborníků nejsou vyhlídky herečky příliš dobré…