Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl.

Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to, jak rodina žije především z pohledu společenských událostí. Může mít podobu samostatné místnosti, mnohem častější je však trend, jenž jídelnu začleňuje do širšího kontextu hlavní obytné zóny. Ať tak či tak, je tato část bytu či domu náročná rovněž z pohledu daných ergonomických pravidel. Situaci usnadňuje, že současný trh nabízí řadu už hotových sestav, určených pro různý počet strávníků, lze však vsadit i na kreativitu a pracovat s jednotlivými prvky.