Během posledních 540 milionů let byl život na Zemi 5× zdecimován hromadným vymíráním živočichů, kdy zmizely minimálně ¾ do té doby žijících druhů. Nyní jsme podle všeho svědky počátku podobné události. Přežije alespoň člověk? Anebo je právě on tím hlavním viníkem? SVĚT NA DLANI vám to prozradí.

V minulosti to bylo ničivé záření paprsků gama z vesmíru, sopečná činnost, kolísání hladiny oceánů nebo pád asteroidu. Viníkem nadcházejícího vyhynutí života na Zemi je ale nejspíš samotný člověk. Rychlý pokles populací různých druhů savců, ale i dalších živočichů, dosáhl alarmující hranice. Protože ale tento trend souvisí s rozmachem lidské civilizace, je podle vědců možné katastrofě zabránit.

Co se stane za 300 let

Americký biolog Anthony Barnosky ze Stanfordovy univerzity odhaduje, že 6. masové vymírání by mohlo přijít během 3. až 22.  století. Pokud se podíváme na kriticky ohrožené druhy