Současná pandemie nemoci Covid-19 není zdaleka první a největší událostí svého druhu v dějinách lidstva. Podobných případů zná historie spoustu. Mnohé z nich byly mnohem ničivější, a některé doslova zdecimovaly tehdejší populaci. Jedním ze symbolů takto tragických pandemií je i justiniánský mor ze šestého až osmého století.