Na horu Sinaj stoupá potemnělá postava. Je možné, že patří Achnatonovi? Podle bible je oním mužem, který se z vrcholku vrátí s Desaterem, Mojžíš. Současný badatel Ahmed Osman má ovšem za to, že starozákonní prorok a kacířský faraon byli jedna a tatáž osoba…

Jeho jméno bylo vymazáno z historie. Už nikdy nemělo být nikým vysloveno. Mělo skončit v propadlišti dějin. Málem se tak skutečně stalo. Po více než 3000 let žádná lidská ústa nepronesla ono jméno… Jméno, které sám sobě dal faraon Achnaton (vláda v letech asi 1351–1334 př. n. l.). K jeho znovuobjevení došlo teprve v 19. století. Přitom šlo o panovníka, jenž vládl do té doby největší říši světa, nashromáždil nepředstavitelné bohatství a vzal si zřejmě jednu z nejkrásnějších žen, které se kdy procházely po zemi. Dalo by se očekávat, že z historie se ho kdosi pokusil vymazat z čiré závisti. Podle současných egyptologů tomu tak ale…