Neporazitelná a slavná Devátá legie. Založil ji sám velký římský vojevůdce Pompeius v roce 65 př. n. l. Gaius Julius Caesar s ní o 7 let později dobyl Galii, pomohla Kleopatře na faraonský trůn. V prvním století po Kristu pak hlídala severní hranici Římské říše na Rýnu proti barbarským Germánům, krvácela v příšerné bitvě v Teutoburském lese. Někdy kolem roku 117 n. l. se vydala bojovat do Skotska a pak beze stopy zmizela.

Římská legie byla jednoznačně nejefektivnější a nejlépe vycvičenou vojenskou jednotkou starověku. Tvořilo ji 5200 legionářů vyzbrojených dvěma vrhacími kopími, dýkou a tzv. gladiem, krátkým mečem pro boj nablízko. V bitvě nebo za přesunu na nepřátelském území chránila vojáky plátová zbroj, helmice a dvouvrstvý dřevěný štít potažený kůží. Byl přes metr vysoký, vážil 10 kilogramů a poskytoval dokonalé krytí.

Okovaná bota rozdrtí lebku
Takto vyzbrojeni pochodovali…