Zvuk japonských letadel řítících se střemhlav k americkým lodím vyvolává u námořníků hrůzu. Nechápou, jak někdo může s takovou ochotou umírat. Považují je za fanatiky, šílence, blázny.

Japonští sebevražední piloti zůstávají kontroverzní kapitolou druhé světové války. Stále kolem nich koluje spousta mýtů, a také se během let mění způsob jejich zobrazování. Od pozitivního k negativnímu a zpět. Lze přitom s jistotou říci, že ani jedno není přesné a správné.