Zápis v lodním deníku ze dne 9. ledna 1493 tvrdí, že sám Kryštof Kolumbus „předchozího dne zřetelně viděl tři mořské panny, jak se vynořily z vln. Ale nejsou tak krásné, jak se říká, protože jejich tváře měly poněkud mužské rysy.“ Podle badatelů se zklamání slavného mořeplavce nelze příliš divit. Zřejmě totiž zahlédl kapustňáky.

Legendy o mořských pannách či sirénách, lákajících námořníky do záhuby, tedy nemusí být jen výplodem fantazie. I když nejsou reálné předlohy tak půvabné ani éterické, jak tato mýtická stvoření vykreslují báje, jsou rozhodně zajímavé. Podívejte se s EPOCHOU blíže na život roztomilých mořských stvoření z řádu sirén, která patří k nejpřátelštějším tvorům ve zvířecím světě.