Jsou jako trosečníci na ostrově bez možnosti kontaktu s okolním světem. A pokud se s nimi někdo snaží spojit, často jim nerozumí. Setkání s druhým člověkem pro ně může být stresující a obyčejný nákup, oběd v restauraci nebo procházka výzvou k překonávání zábran. Porucha autistického spektra má mnoho podob, základ je ale daný – vývojová porucha mozku.

Lidí s poruchou autistického spektra v České republice může žít možná až 180–220 tisíc, skutečně odborných terapeutů je přitom hrstka. Jedním z nich, a lidmi z oboru označovaný jako rocková hvězda autistů, je docent PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně. „Dělám(e) jenom věci, které jsou v zahraničí úplně běžné. Bohužel Česko vývoj vědeckých poznatků kolem autismu, účinných terapií, způsobu práce a vzdělávání dětí s autismem, minimálně poslední dvě dekády…