Jedna velká bída. Tohle tažení se mu opravdu nepovedlo. Myslel si, že zasadí Arabům tvrdý direkt, a místo toho se musí spokojit jen s drobky. Navíc v Pyrenejích přišel o elitního vojevůdce! Na něco takového není Karel Veliký zvyklý…

Nastolí pořádek mezi galskými biskupy. Od řeky Rýn zažene pohanské Sasy. Podmaní si Bavorsko… Pipin III. Krátký (asi 714–768), od roku 751 první francký král z dynastie Karlovců, je vskutku schopný panovník. A také horlivý křesťan. Když za ním roku 754 s prosbou o pomoc přispěchá papež Štěpán II. (asi 714–757), ohrožovaný Langobardskou říší (na severu dnešní Itálie), neodmítne ho. Zadarmo to však nebude!