Svátek Tří králů je spojen s podmanivým příběhem, který se píše přes 2000 let. Jeho obsah se sice s postupem času mění pod taktovkou církve i lidové zbožnosti, základ ale vychází z biblického vyprávění o narození Ježíše Krista. Jak to tedy ale bylo doopravdy?

Již pro naše předky v předkřesťanských dobách je období od zimního slunovratu po Tři krále důležité, protože shromažďuje nejvíce svátků a tradic z celého roku. Svátek Tří králů, správně nazývaný Svátek Zjevení Páně, má svůj původ ve východním křesťanství. Odtud postupně proniká na západ a lidová víra ho spojí s onou legendou. Tím se všechno pěkně zašmodrchá a dodnes nemáme v příběhu jasno. Z Evangelia svatého Matouše se dozvíme pouze to, že jde o mudrce a nikoli krále. A podle jiných teorií to jsou zase astrologové či kněží.