Svou smrt předpověděl tři dny předem, zesnul smířen v Pánu. Leží pak ve velkém chrámu moravském po levé straně ve stěně za oltářem svaté bohorodičky.“ Tak zní slova, která badatelům dodnes nedávají spát. Zanesená jsou v dochovaném rukopisu z 11. století nazvaném Život Metodějův. Velký chrám moravský… Jenže který? Kde stál? Každý náznak nové informace představuje tenounké stéblo, jehož se chytají všichni ti, kdo si přejí najít hrob slavného světce!

Na konci srpna 2014 stoupá badatelům tep. Archeologický ústav Akademie věd ČR odhaluje v útrobách Vyšehradu pozůstatky obřího kostela z 2. poloviny 10. nebo 1. poloviny 11. století, jednoho z největších v tehdejší Evropě! Každému historikovi ihned vysvitne jiskřička naděje: Mohl by to být onen zmiňovaný „velký chrám“ nacházející se na území Velkomoravské říše? Co když se konečně blíží objevu hrobu věrozvěsta sv. Metoděje (asi 815–885)? Má