Vztahuje se vyšší matematické uvažování k lidské schopnosti mluvit, nebo naopak závisí na částech mozku, které se specializují na smysl pro čísla a prostorové vztahy? Podle  současného názoru si lidé vyvinuli matematické schopnosti jako odnož raných forem jazyka. Nová studie francouzských vědců však naznačuje, že správná je druhá odpověď.

Vědci z francouzského výzkumného institutu INSERM ve svém výzkumu zjistili, že tytéž neuronové sítě v zadní temenní a čelní části mozku, které umožňují kojencům rozpoznat, že dva je více než jeden, používají profesionální matematici při přemýšlení o nejsložitějších matematických otázkách.
Způsoby, jakými mozek zpracovává jazyk a složité matematické pojmy, jsou tedy zcela odlišné. Ostatně už Albert Einstein (1879–1955) kdysi pronesl: „Nezdá se, že by slova a jazyk, ať již v písemné nebo mluvené formě, hrály roli v mých myšlenkových procesech.“