Temperamentní slavice LUCIE BÍLÁ (50) je známou tajnůstkářkou. Když si najde novou lásku, je to ona, kdo ji poprvé představí světu a nikoli média. A stejně tak, když se rozejde, dokáže tuto životní změnu tutlat celé měsíce. Teď by měla být oficiálně nezadaná. Ale my víme, že náruživá Lucie neumí být bez náruče chlapa!