Ve velikosti a přepychu prezidentských sídel se má odrážet veškerá impozantnost daného státu i důležitost panovnické funkce. 21. STOLETÍ vám představuje notoricky známé i méně proslulé stavby, ve kterých hlavy státu svou funkci vykonávají.

Právě v prezidentských sídlech se píše nezanedbatelná část historie každého národa. Není proto divu, že jde obrovský význam těchto staveb ruku v ruce s impozantností a luxusem. A to neplatí pouze pro významné velmoci, jako jsou Spojené státy americké nebo Rusko, ale též pro státy, kde je okolí honosného paláce obestřeno všudypřítomnou bídou a hladem a kde daná stavba působí jako z jiného světa.
Takovým příkladem může být třeba Namibie nebo Severní Korea komunistického vůdce Kim Čong-una. Není ovšem bez zajímavosti, že existují i vládci, kteří o nabízený luxus nestojí. Jako skutečná rarita vyčnívá v tomto ohledu bývalá uruguayská hlava státu José…