Edwin Hubble patří k nejvýznamnějším astronomům vůbec a ne nadarmo se podle něj nazývá i dalekohled, díky kterému má lidstvo mnohem lepší možnosti zkoumat vesmír. Co Hubble objevil, že se mu dostalo takového uznání?

Edwin Hubble se narodil 20. listopadu 1889 v Marshfieldu v americkém státě Missouri v rodině právníka. Rodina se přestěhovala do Chicaga, kde Edwin nastoupil do školy, aby studoval matematiku, fyziku a filozofii. Byl nejen nadaným žákem, vynikal také ve sportu. Aktivně se věnoval atletice, baseballu, fotbalu nebo boxu. A dokonce mu to šlo tak dobře, že dostal i několik nabídek na uzavření profesionální smlouvy. Věnoval se ovšem i hře na mandolínu a také hodně četl.

Široké spektrum zájmů
Aby toho nebylo málo, velmi ho zajímala i astronomie, ke které ho přivedl jeho dědeček, když mu ještě jako malému klukovi věnoval první teleskop. Jeho studijní výsledky byly natolik…