Stateční válečníci, kteří neváhali zemřít pro svého císaře? Fanatici s vymytým mozkem, jež se bez rozmyšlení vrhali do náruče smrti? Jak probíhaly sebevražedné mise takzvaných kamikadze? Jací byli jejich aktéři?

Koncem roku 1944 už začínalo být jasné, že se 2. světová válka nevyvíjí ve prospěch Japonska. Bylo potřeba něco vymyslet, zvrátit ještě nějakým způsobem situaci. A tak přišlo nejvyšší japonské velení s kuriózním plánem – japonští piloti budou na příkaz svých velitelů provádět úmyslné sebevražedné pády do nepřátelských cílů, obvykle lodí, aby tak odvrátili nápor Spojenců.

Jak zachránit Japonsko
Pojmenování „kamikadze“ má původ ve středověkých dějinách Japonska. V roce 1281 dal mongolský chán Kublaj shromáždit obrovskou flotilu. Na lodích prý bylo na 150 000 mužů, kteří měli dobýt říši vycházejícího slunce. Zasáhla ale příroda – ničivý tajfun rozptýlil loďstvo a k invazi nedošlo…