Více než jedno století hledali archeologové marně místo, kde stával slavný Dionýsův chrám, jehož objev považovali za rovnocenný objevení Troji nebo Mykén. Jediné, co bylo známé ze spisů starověkého historika Herodota, byla jeho poloha někde v bulharských Rodopech. Díky novým objevům bulharských archeologů se zdá, že je záhada Dionýsova chrámu rozluštěna.

Uctívači boha Slunce

Skalní ostroh, na kterém Perperikon stojí, byl sídlem náboženských kultů už v 5. tisíciletí př. n. l., kdy zde tehdejší pohané uctívali kult boha Slunce. Tehdy zde založili první svatyni, kam přinášeli oběti bohům. Tyto náboženské obřady se zde odehrávaly po celou dobu bronzovou, ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l. archeologové stále žasnou nad sofistikovaností nástrojů tehdejších lidí, kteří dokázali opracovat s primitivními nástroji velké kamenné bloky. V té době vznikl první kamenný sál, v podobě oválu s velkým…